PropCons tjänster

  

  • Due Diligence teknik och miljö
  • Beställarstöd i projekt
  • Tekniskt förvaltningsstöd
  • Miljöinventering
  • Rivningsinvetering och rivningsplan
  • Underhållsplanering
  • Statusbesiktning
  • Energiutredning

 

Vi kan genom vårt kontaktnät av specialister erbjuda helhetslösningar för små och stora uppdrag.

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.