Moses Padt

PropCon Sweden AB startades hösten 2012 av mig Moses Padt VD och civilingenjör. Jag har tidigare arbetat 11 år som teknikkonsult inom bygg- och fastighetsbranschen, först 6 år på WSP-Environmental och avdelningen byggnadsfysik och sedan 5 år på Watts Consultancy.

Min projekterfarenhet omfattar områden så som fukt-, innemiljö- och skadeutredning, statusinventering, förorenade byggnader, miljö- och rivningsinventering, due diligence, energiutredning samt utredningar för Boverket och Energimyndigheten.

Genom variationen av uppdrag har jag fått bredd men också spetskompetens inom bland annat områdena byggnadsfysik, statusbedömning och teknisk due diligence. Detta har gett mig en god förståelse för fastigheter och samverkan mellan byggnad och installationer. 

Under åren har jag skapat ett stort kontaktnät med andra konsulter samt nationella och internationella kunder.

Min teoretiska bakgrund är en 3-årig byggnadsingenjörsutbildning från Mitt-Högskolan i Östersund med en 2,5 års påbyggnad till civilingenjör inom Väg och Vatten på KTH i Stockholm.